Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano protokół : Rok 2020 nr. 1 Protokoły 20.01.2020 15:51 Andrzej Krasoń
2 Usunięto protokół : Rok 2020 nr. 1 Protokoły 20.01.2020 15:50 Andrzej Krasoń
3 Dodano protokół : Rok 2020 nr. 1 Protokoły 20.01.2020 15:50 Andrzej Krasoń
4 Dodano pozycję menu: Rok 2020 Menu 20.01.2020 15:44 Oskar Żak
5 Dodano ogłoszenie: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu z dn. 20-01-2020 Ogłoszenia 20.01.2020 15:26 Oskar Żak
6 Dodano ogłoszenie: Zaproszenie do złożenia ofert z dn. 20-01-2020 Ogłoszenia 20.01.2020 14:59 Andrzej Krasoń
7 Dodano ogłoszenie: Zaproszenie do złożenia ofert z dn. 20-01-2020 Ogłoszenia 20.01.2020 14:57 Andrzej Krasoń
8 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 31-12-2019 Uchwały 20.01.2020 14:23 Andrzej Krasoń
9 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 31-12-2019 Uchwały 20.01.2020 14:22 Andrzej Krasoń
10 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 31-12-2019 Uchwały 20.01.2020 14:21 Andrzej Krasoń
11 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 31-12-2019 Uchwały 20.01.2020 14:19 Andrzej Krasoń
12 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 09-01-2020 Uchwały 20.01.2020 9:52 Andrzej Krasoń
13 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dn. 17-01-2020 Ogłoszenia 17.01.2020 13:44 Andrzej Krasoń
14 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 15-01-2020 Uchwały 17.01.2020 12:30 Andrzej Krasoń
15 Dodano ogłoszenie: Informacja o posiedzeniu komisji stałej Rady Miasta Sandomierza z dn. 17-01-2020 Ogłoszenia 17.01.2020 8:16 Oskar Żak
16 Dodano ogłoszenie: Informacja o posiedzeniu komisji stałej Rady Miasta Sandomierza z dn. 17-01-2020 Ogłoszenia 17.01.2020 8:13 Oskar Żak
17 Dodano ogłoszenie: Informacja o posiedzeniu komisji stałej Rady Miasta Sandomierza z dn. 17-01-2020 Ogłoszenia 17.01.2020 7:49 Oskar Żak
18 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie konkursu ofert z dn. 16-01-2020 Ogłoszenia 16.01.2020 15:03 Andrzej Krasoń
19 Zmieniono przetarg :Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miasta Sandomierza z dn. 16-01-2020 Przetargi 16.01.2020 8:56 Andrzej Krasoń
20 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 16.01.2020 8:24 Andrzej Krasoń
21 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miasta Sandomierza. z dn. 15-01-2020 Ogłoszenia 15.01.2020 15:39 Andrzej Krasoń
22 Zmieniono przetarg :Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miasta Sandomierza z dn. 15-01-2020 Przetargi 15.01.2020 15:29 Andrzej Krasoń
23 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 31-12-2019 Uchwały 14.01.2020 11:21 Andrzej Krasoń
24 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 16-12-2019 Uchwały 14.01.2020 11:20 Andrzej Krasoń
25 Dodano ogłoszenie: Informacja o posiedzeniu komisji stałej Rady Miasta Sandomierza z dn. 13-01-2020 Ogłoszenia 13.01.2020 16:05 Oskar Żak
26 Zmieniono wiadomość: 2020 Wiadomości 13.01.2020 16:01 Andrzej Krasoń
27 Dodano ogłoszenie: Informacja o posiedzeniu komisji stałej Rady Miasta Sandomierza z dn. 13-01-2020 Ogłoszenia 13.01.2020 15:59 Oskar Żak
28 Zmieniono wiadomość: Wydanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych Wiadomości 13.01.2020 10:13 Andrzej Krasoń
29 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. z dn. 13-01-2020 Ogłoszenia 13.01.2020 8:53 Andrzej Krasoń
30 Dodano wiadomość: Wniosek o nadanie medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Wiadomości 13.01.2020 8:38 Oskar Żak
31 Dodano wiadomość: Wniosek zgłoszeniowy - imprezy niemasowe Wiadomości 13.01.2020 8:33 Andrzej Krasoń
32 Dodano pozycję menu: Wniosek zgłoszeniowy - imprezy niemasowe Menu 13.01.2020 8:27 Oskar Żak
33 Dodano pozycję menu: Wniosek o nadanie medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Menu 13.01.2020 8:23 Oskar Żak
34 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 stycznia 2020r. z dn. 10-01-2020 Ogłoszenia 10.01.2020 10:57 Andrzej Krasoń
35 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 10-01-2020 Uchwały 10.01.2020 10:50 Andrzej Krasoń
36 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 10-01-2020 Uchwały 10.01.2020 10:27 Andrzej Krasoń
37 Zmieniono wiadomość: 2020 Wiadomości 10.01.2020 10:13 Andrzej Krasoń
38 Zmieniono wiadomość: 2020 Wiadomości 10.01.2020 10:13 Andrzej Krasoń
39 Dodano ogłoszenie: Informacja o posiedzeniu komisji stałej Rady Miasta Sandomierza z dn. 10-01-2020 Ogłoszenia 10.01.2020 10:01 Andrzej Krasoń
40 Dodano przetarg :Rozbudowa wiaty na osad ściekowy z dn. 09-01-2020 Przetargi 09.01.2020 14:37 Samoylk Michal
41 Dodano ogłoszenie: Postanowienie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 stycznia 2020 r z dn. 09-01-2020 Ogłoszenia 09.01.2020 13:29 Oskar Żak
42 Zmieniono uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-12-2019 Uchwały 09.01.2020 11:54 Oskar Żak
43 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-12-2019 Uchwały 09.01.2020 11:54 Oskar Żak
44 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-12-2019 Uchwały 09.01.2020 11:49 Oskar Żak
45 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 20-12-2019 Uchwały 09.01.2020 11:40 Oskar Żak
46 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 20-12-2019 Uchwały 09.01.2020 11:37 Oskar Żak
47 Dodano pozycję menu: Rok 2020 Menu 09.01.2020 11:31 Oskar Żak
48 Zmieniono wiadomość: PGKiM Sp. z o.o. Wiadomości 09.01.2020 10:26 Samoylk Michal
49 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 17-12-2019 Uchwały 09.01.2020 9:08 Andrzej Krasoń
50 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 04-11-2019 Uchwały 09.01.2020 8:59 Andrzej Krasoń
51 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 04-11-2019 Uchwały 09.01.2020 8:49 Andrzej Krasoń
52 Dodano przetarg :Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż z dn. 08-01-2020 Przetargi 08.01.2020 15:35 Oskar Żak
53 Dodano przetarg :Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miasta Sandomierza z dn. 08-01-2020 Przetargi 08.01.2020 15:22 Oskar Żak
54 Dodano pozycję menu: Rok 2020 Menu 08.01.2020 14:57 Oskar Żak
55 Dodano ogłoszenie: XVII Sesja Rady Miasta Sandomierza z dn. 08-01-2020 Ogłoszenia 08.01.2020 14:52 Oskar Żak
56 Zmieniono wiadomość: Wydanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych Wiadomości 08.01.2020 13:10 Andrzej Krasoń
57 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 stycznia 2020 r. z dn. 08-01-2020 Ogłoszenia 08.01.2020 7:48 Oskar Żak
58 Dodano wiadomość: 2020 Wiadomości 07.01.2020 15:51 Oskar Żak
59 Dodano pozycję menu: 2020 Menu 07.01.2020 13:16 Oskar Żak
60 Dodano przetarg :Ogłoszenie Burmistrza Sandomierza o wolnym socjalnym lokalu mieszkalnym z dn. 03-01-2020 Przetargi 03.01.2020 20:31 Oskar Żak
61 Dodano przetarg :Ogłoszenie Burmistrza Sandomierza o wolnym socjalnym lokalu mieszkalnym z dn. 03-01-2020 Przetargi 03.01.2020 20:30 Oskar Żak
62 Dodano ogłoszenie: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta z dn. 03-01-2020 Ogłoszenia 03.01.2020 14:29 Oskar Żak
63 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 3 stycznia 2020 r. z dn. 03-01-2020 Ogłoszenia 03.01.2020 14:06 Oskar Żak
64 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 03.01.2020 13:23 Oskar Żak
65 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie dotyczące aktualizacji Podstawowej Kwoty Dotacji na 2020 rok z dn. 02-01-2020 Ogłoszenia 02.01.2020 15:28 Oskar Żak
66 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie dotyczące aktualizacji Podstawowej Kwoty Dotacji na 2020 rok z dn. 02-01-2020 Ogłoszenia 02.01.2020 15:27 Oskar Żak
67 Dodano przetarg :Dzierżawa nieruchomości pod uprawy rolne. z dn. 31-12-2019 Przetargi 31.12.2019 11:35 Andrzej Krasoń
68 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 30-12-2019 Uchwały 31.12.2019 9:32 Andrzej Krasoń
69 Usunięto ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2019 r. z dn. 30-12-2019 Ogłoszenia 31.12.2019 9:25 Andrzej Krasoń
70 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2019 r. z dn. 31-12-2019 Ogłoszenia 31.12.2019 9:25 Andrzej Krasoń
71 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31 grudnia 2019 r. z dn. 31-12-2019 Ogłoszenia 31.12.2019 9:23 Andrzej Krasoń
72 Dodano ogłoszenie: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Komp z dn. 30-12-2019 Ogłoszenia 30.12.2019 15:18 Magdalena Kaczorowska
73 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze z dn. 30-12-2019 Ogłoszenia 30.12.2019 14:57 Andrzej Krasoń
74 Usunięto ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze z dn. 30-12-2019 Ogłoszenia 30.12.2019 14:56 Andrzej Krasoń
75 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze z dn. 30-12-2019 Ogłoszenia 30.12.2019 14:56 Andrzej Krasoń
76 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze z dn. 30-12-2019 Ogłoszenia 30.12.2019 14:49 Andrzej Krasoń
77 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dn. 30-12-2019 Ogłoszenia 30.12.2019 14:35 Andrzej Krasoń
78 Usunięto ogłoszenie: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dn. 30-12-2019 Ogłoszenia 30.12.2019 14:34 Andrzej Krasoń
79 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dn. 30-12-2019 Ogłoszenia 30.12.2019 14:33 Andrzej Krasoń
80 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dn. 30-12-2019 Ogłoszenia 30.12.2019 14:27 Andrzej Krasoń
81 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2019 r. z dn. 30-12-2019 Ogłoszenia 30.12.2019 11:11 Andrzej Krasoń
82 Dodano protokół : Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nr. 14/13/2019 Protokoły 20.12.2019 14:15 Oskar Żak
83 Usunięto protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 nr. 14/13/2019 Protokoły 20.12.2019 14:13 Oskar Żak
84 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 nr. 14/13/2019 Protokoły 20.12.2019 14:13 Oskar Żak
85 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 11-12-2019 Uchwały 19.12.2019 15:28 Andrzej Krasoń
86 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 09-12-2019 Uchwały 19.12.2019 15:27 Andrzej Krasoń
87 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 02-12-2019 Uchwały 19.12.2019 15:26 Andrzej Krasoń
88 Dodano przetarg :Przegląd linii SN - Romanówka z dn. 19-12-2019 Przetargi 19.12.2019 14:26 Samoylk Michal
89 Dodano ogłoszenie: Informacja z wyboru oferenta z dn. 19-12-2019 Ogłoszenia 19.12.2019 11:51 Andrzej Krasoń
90 Dodano ogłoszenie: Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze z dn. 19-12-2019 Ogłoszenia 19.12.2019 10:12 Andrzej Krasoń
91 Usunięto ogłoszenie: Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze z dn. 19-12-2019 Ogłoszenia 19.12.2019 10:10 Andrzej Krasoń
92 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze z dn. 19-12-2019 Ogłoszenia 19.12.2019 10:09 Andrzej Krasoń
93 Dodano przetarg :,,Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu ( z dn. 18-12-2019 Przetargi 18.12.2019 14:33 Dorota Drozdowska
94 Zmieniono wiadomość: Zagospodarowanie przestrzenne Wiadomości 18.12.2019 9:07 Oskar Żak
95 Zmieniono wiadomość: Zagospodarowanie przestrzenne Wiadomości 18.12.2019 9:03 Oskar Żak
96 Zmieniono wiadomość: Zagospodarowanie przestrzenne Wiadomości 18.12.2019 9:00 Oskar Żak
97 Zmieniono wiadomość: Dyżury Wiadomości 17.12.2019 9:55 Andrzej Krasoń
98 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 16-12-2019 Uchwały 17.12.2019 9:50 Andrzej Krasoń
99 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 16-12-2019 Uchwały 17.12.2019 9:49 Andrzej Krasoń
100 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 16-12-2019 Uchwały 17.12.2019 9:48 Andrzej Krasoń
101 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 16-12-2019 Uchwały 17.12.2019 9:46 Andrzej Krasoń
102 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 16-12-2019 Uchwały 17.12.2019 9:45 Andrzej Krasoń
103 Dodano protokół : VIII kadencja: 2018-2023 nr. XVI Protokoły 16.12.2019 14:18 Andrzej Krasoń
104 Zmieniono ogłoszenie: Protokół z wyboru robót budowlanych z dn. 16-12-2019 Ogłoszenia 16.12.2019 13:02 Andrzej Krasoń
105 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 09-12-2019 Uchwały 16.12.2019 12:27 Andrzej Krasoń
106 Zmieniono wiadomość: Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Wiadomości 13.12.2019 14:14 Andrzej Krasoń
107 Zmieniono wiadomość: Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Wiadomości 13.12.2019 14:13 Andrzej Krasoń
108 Dodano ogłoszenie: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej z dn. 13-12-2019 Ogłoszenia 13.12.2019 14:05 Andrzej Krasoń
109 Dodano ogłoszenie: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dn. 13-12-2019 Ogłoszenia 13.12.2019 13:55 Andrzej Krasoń
110 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 13.12.2019 11:06 Andrzej Krasoń
111 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 04-12-2019 Uchwały 13.12.2019 11:06 Andrzej Krasoń
112 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 05-12-2019 Uchwały 13.12.2019 11:06 Andrzej Krasoń
113 Zmieniono uchwałę :Rok 2019 z dn. 05-12-2019 Uchwały 13.12.2019 11:05 Andrzej Krasoń
114 Dodano ogłoszenie: Protokół z wyboru robót budowlanych z dn. 12-12-2019 Ogłoszenia 12.12.2019 15:08 Andrzej Krasoń
115 Dodano przetarg :Projekty uchwał na XVI sesję Rady Miasta Sandomierza z dn. 12-12-2019 Przetargi 12.12.2019 14:52 Andrzej Krasoń
116 Dodano ogłoszenie: XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sandomierza z dn. 12-12-2019 Ogłoszenia 12.12.2019 14:47 Andrzej Krasoń
117 Dodano ogłoszenie: Protokół z wyboru dostawcy wyposażenia z dn. 12-12-2019 Ogłoszenia 12.12.2019 14:43 Andrzej Krasoń
118 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 12-12-2019 Ogłoszenia 12.12.2019 14:41 Andrzej Krasoń
119 Zmieniono przetarg :Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Kompl z dn. 11-12-2019 Przetargi 11.12.2019 12:22 Magdalena Kaczorowska
120 Dodano ogłoszenie: Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze z dn. 11-12-2019 Ogłoszenia 11.12.2019 9:40 Andrzej Krasoń
121 Zmieniono przetarg :Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Kompl z dn. 10-12-2019 Przetargi 10.12.2019 14:25 Joanna Pawelczyk
122 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 15/13/2019 Protokoły 10.12.2019 11:53 Andrzej Krasoń
123 Dodano przetarg :Rozbudowa wiaty na osad ściekowy z dn. 10-12-2019 Przetargi 10.12.2019 10:01 Samoylk Michal
124 Usunięto przetarg :Testowy przetarg 1 z dn. 10-12-2019 Przetargi 10.12.2019 9:25 Samoylk Michal
125 Dodano przetarg :Testowy przetarg 1 z dn. 10-12-2019 Przetargi 10.12.2019 9:25 Samoylk Michal
126 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 03-12-2019 Uchwały 10.12.2019 9:05 Andrzej Krasoń
127 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 02-12-2019 Uchwały 10.12.2019 9:05 Andrzej Krasoń

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 195  

Początek strony