Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano przetarg :Informacja o wyniku II przetargów ustnych nieograniczonych z dn. 09-07-2020 Przetargi 09.07.2020 13:47 Jacek Szkodziński
2 Dodano przetarg :Informacja o wyniku II przetargów ustnych nieograniczonych z dn. 09-07-2020 Przetargi 09.07.2020 13:45 Jacek Szkodziński
3 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr. 14/2/2020 Protokoły 09.07.2020 9:42 Jacek Szkodziński
4 Dodano protokół : Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia nr. 12/2/2020 Protokoły 09.07.2020 9:39 Jacek Szkodziński
5 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 07-07-2020 Uchwały 08.07.2020 14:11 Jacek Szkodziński
6 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 07-07-2020 Uchwały 08.07.2020 14:09 Jacek Szkodziński
7 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 lipca 2020 r. z dn. 08-07-2020 Ogłoszenia 08.07.2020 11:27 Jacek Szkodziński
8 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 08-07-2020 Uchwały 08.07.2020 11:18 Jacek Szkodziński
9 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 08.07.2020 11:15 Jacek Szkodziński
10 Zmieniono wiadomość: Skład Rady Miasta Wiadomości 07.07.2020 14:30 Jacek Szkodziński
11 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 07-07-2020 Uchwały 07.07.2020 13:10 Jacek Szkodziński
12 Zmieniono wiadomość: 2020 Wiadomości 07.07.2020 12:12 Jacek Szkodziński
13 Zmieniono wiadomość: Dyżury Wiadomości 07.07.2020 10:12 Jacek Szkodziński
14 Dodano przetarg :Dzierżawa nieruchomości przy ul. Koseły w Sandomierzu z dn. 07-07-2020 Przetargi 07.07.2020 9:14 Jacek Szkodziński
15 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 24/5/2020 Protokoły 07.07.2020 8:36 Jacek Szkodziński
16 Dodano protokół : Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu nr. 20/2/2020 Protokoły 07.07.2020 8:33 Jacek Szkodziński
17 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 06-07-2020 Uchwały 06.07.2020 14:09 Jacek Szkodziński
18 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 26-06-2020 Uchwały 06.07.2020 11:21 Jacek Szkodziński
19 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 04.07.2020 10:00 Andrzej Krasoń
20 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 03.07.2020 13:15 Jacek Szkodziński
21 Dodano protokół : Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nr. 17/3/2020 Protokoły 03.07.2020 10:02 Jacek Szkodziński
22 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 20/6/2020 Protokoły 03.07.2020 9:05 Jacek Szkodziński
23 Dodano przetarg :Wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Koseły 3 w Sandomierzu - przetarg z dn. 03-07-2020 Przetargi 03.07.2020 9:00 Jacek Szkodziński
24 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 02-07-2020 Przetargi 02.07.2020 12:32 Jacek Szkodziński
25 Dodano przetarg :Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 02-07-2020 Przetargi 02.07.2020 12:31 Jacek Szkodziński
26 Dodano protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 20/3/2020 Protokoły 02.07.2020 10:44 Jacek Szkodziński
27 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 lipca 2020 r. z dn. 02-07-2020 Ogłoszenia 02.07.2020 8:46 Jacek Szkodziński
28 Zmieniono wiadomość: Uchwała na rok 2020 Wiadomości 01.07.2020 12:11 Jacek Szkodziński
29 Zmieniono wiadomość: Uchwała na rok 2020 Wiadomości 01.07.2020 12:10 Jacek Szkodziński
30 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 26-06-2020 Uchwały 01.07.2020 12:06 Jacek Szkodziński
31 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 24-06-2020 Uchwały 01.07.2020 12:05 Jacek Szkodziński
32 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 24-06-2020 Uchwały 01.07.2020 12:03 Jacek Szkodziński
33 Zmieniono wiadomość: Wymeldowanie z pobytu stałego bądź czasowego Wiadomości 01.07.2020 11:57 Jacek Szkodziński
34 Zmieniono wiadomość: Zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy Wiadomości 01.07.2020 11:50 Jacek Szkodziński
35 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 22/3/2020 Protokoły 01.07.2020 10:22 Jacek Szkodziński
36 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 21/2/2020 Protokoły 01.07.2020 10:21 Jacek Szkodziński
37 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:59 Andrzej Krasoń
38 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:46 Andrzej Krasoń
39 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:45 Andrzej Krasoń
40 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. z dn. 01-07-2020 Ogłoszenia 01.07.2020 9:40 Jacek Szkodziński
41 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. z dn. 01-07-2020 Ogłoszenia 01.07.2020 9:39 Jacek Szkodziński
42 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:36 Andrzej Krasoń
43 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:34 Andrzej Krasoń
44 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:34 Jacek Szkodziński
45 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:32 Andrzej Krasoń
46 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:18 Jacek Szkodziński
47 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:17 Jacek Szkodziński
48 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:17 Jacek Szkodziński
49 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:14 Jacek Szkodziński
50 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:13 Jacek Szkodziński
51 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:12 Jacek Szkodziński
52 Zmieniono wiadomość: Uchwała na rok 2020 Wiadomości 01.07.2020 8:38 Jacek Szkodziński
53 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 25-06-2020 Uchwały 01.07.2020 8:33 Jacek Szkodziński
54 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 19-06-2020 Uchwały 01.07.2020 8:32 Jacek Szkodziński
55 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług RM Sandomierza z dn. 30-06-2020 Ogłoszenia 30.06.2020 14:29 Jacek Szkodziński
56 Dodano protokół : Komisja Rewizyjna nr. 11/6/2020 Protokoły 30.06.2020 13:01 Jacek Szkodziński
57 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 24-06-2020 Uchwały 30.06.2020 12:17 Jacek Szkodziński
58 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 24-06-2020 Uchwały 30.06.2020 12:15 Jacek Szkodziński
59 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 24-06-2020 Uchwały 30.06.2020 12:14 Jacek Szkodziński
60 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 24-06-2020 Uchwały 30.06.2020 12:12 Jacek Szkodziński
61 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 24-06-2020 Uchwały 30.06.2020 12:08 Jacek Szkodziński
62 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 nr. 20 Protokoły 30.06.2020 11:39 Jacek Szkodziński
63 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 nr. 19 Protokoły 30.06.2020 11:37 Jacek Szkodziński
64 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 nr. 18 Protokoły 30.06.2020 11:36 Jacek Szkodziński
65 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 30.06.2020 8:33 Andrzej Krasoń
66 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 30.06.2020 8:33 Andrzej Krasoń
67 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 30.06.2020 8:32 Andrzej Krasoń
68 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 30.06.2020 8:32 Andrzej Krasoń
69 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 30.06.2020 8:30 Andrzej Krasoń
70 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 30.06.2020 8:28 Andrzej Krasoń
71 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 30.06.2020 8:26 Andrzej Krasoń
72 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 17/3/2020 Protokoły 29.06.2020 14:31 Jacek Szkodziński
73 Zmieniono wiadomość: Bilans budżetu 2019 Wiadomości 29.06.2020 13:24 Jacek Szkodziński
74 Dodano protokół : Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nr. 18/4/2020 Protokoły 29.06.2020 10:49 Jacek Szkodziński
75 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dn. 29-06-2020 Ogłoszenia 29.06.2020 9:06 Jacek Szkodziński
76 Zmieniono uchwałę :Rok 2020 z dn. 25-06-2020 Uchwały 26.06.2020 11:22 Jacek Szkodziński
77 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 25-06-2020 Uchwały 26.06.2020 11:22 Jacek Szkodziński
78 Zmieniono przetarg :Sprzedaż nieruchomości przy ul. Zarzekowice w Sandomierzu z dn. 26-06-2020 Przetargi 26.06.2020 9:25 Jacek Szkodziński
79 Dodano przetarg :Sprzedaż nieruchomości przy ul. Zarzekowice w Sandomierzu z dn. 26-06-2020 Przetargi 26.06.2020 9:25 Jacek Szkodziński
80 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2020 r. z dn. 26-06-2020 Ogłoszenia 26.06.2020 8:37 Jacek Szkodziński
81 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 19/5/2020 Protokoły 26.06.2020 7:19 Jacek Szkodziński
82 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 25.06.2020 10:34 Andrzej Krasoń
83 Dodano protokół : Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia nr. 14/4/2020 Protokoły 24.06.2020 9:50 Jacek Szkodziński
84 Dodano protokół : Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu nr. 24/6/2020 Protokoły 24.06.2020 9:24 Jacek Szkodziński
85 Dodano protokół : Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu nr. 23/5/2020 Protokoły 24.06.2020 9:23 Jacek Szkodziński
86 Dodano przetarg :Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 24-06-2020 Przetargi 24.06.2020 7:56 Jacek Szkodziński
87 Zmieniono wiadomość: Uchwała na rok 2020 Wiadomości 23.06.2020 14:02 Jacek Szkodziński
88 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 19-06-2020 Uchwały 23.06.2020 13:58 Jacek Szkodziński
89 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 16-06-2020 Uchwały 23.06.2020 13:56 Jacek Szkodziński
90 Dodano protokół : Komisja Praworządności nr. 15/3/2020 Protokoły 23.06.2020 8:49 Jacek Szkodziński
91 Usunięto protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 14/12/2019 Protokoły 23.06.2020 8:47 Jacek Szkodziński
92 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 14/12/2019 Protokoły 23.06.2020 8:46 Jacek Szkodziński
93 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 23.06.2020 8:06 Andrzej Krasoń
94 Zmieniono ogłoszenie: XXII Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji z dn. 22-06-2020 Ogłoszenia 22.06.2020 14:06 Jacek Szkodziński
95 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 22.06.2020 9:10 Andrzej Krasoń
96 Dodano protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 19/2/2020 Protokoły 22.06.2020 8:30 Jacek Szkodziński
97 Zmieniono ogłoszenie: Od stycznia 2019 r. darmowa pomoc prawna dla mieszkańców powiatu sandomierskiego z dn. 22-06-2020 Ogłoszenia 22.06.2020 8:26 Jacek Szkodziński
98 Dodano ogłoszenie: WYKAZ NR DN-NB-15/2020 Dyrektora Oddziału Regionego Agencji Mienia Wojskowego z dn. 19-06-2020 Ogłoszenia 19.06.2020 13:53 Andrzej Krasoń
99 Dodano przetarg :Informacja o wyniku IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przy ul. Błonie z dn. 19-06-2020 Przetargi 19.06.2020 13:47 Andrzej Krasoń
100 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 16-06-2020 Uchwały 19.06.2020 13:44 Andrzej Krasoń
101 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 16-06-2020 Uchwały 19.06.2020 13:43 Andrzej Krasoń
102 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 16-06-2020 Uchwały 19.06.2020 13:42 Andrzej Krasoń
103 Zmieniono ogłoszenie: Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. z dn. 19-06-2020 Ogłoszenia 19.06.2020 9:39 Andrzej Krasoń
104 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 10-06-2020 Uchwały 18.06.2020 10:52 Andrzej Krasoń
105 Dodano ogłoszenie: ZAWIADOMIENIA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA SANDOMIERZA z dn. 18-06-2020 Ogłoszenia 18.06.2020 10:47 Andrzej Krasoń
106 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 17.06.2020 10:54 Andrzej Krasoń
107 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 17.06.2020 7:44 Andrzej Krasoń
108 Zmieniono przetarg :Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miasta Sandomierza z dn. 16-06-2020 Przetargi 16.06.2020 11:54 Andrzej Krasoń
109 Zmieniono przetarg :Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miasta Sandomierza z dn. 16-06-2020 Przetargi 16.06.2020 11:53 Andrzej Krasoń
110 Zmieniono przetarg :Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miasta Sandomierza z dn. 16-06-2020 Przetargi 16.06.2020 11:52 Andrzej Krasoń
111 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 12-06-2020 Uchwały 16.06.2020 11:20 Andrzej Krasoń
112 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 16-06-2020 Uchwały 16.06.2020 11:20 Andrzej Krasoń
113 Dodano przetarg :Informacja o wyniku II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski z dn. 16-06-2020 Przetargi 16.06.2020 11:18 Andrzej Krasoń
114 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 16.06.2020 10:26 Andrzej Krasoń
115 Dodano przetarg :Informacja o wyniku II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski z dn. 16-06-2020 Przetargi 16.06.2020 9:36 Andrzej Krasoń
116 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 04-06-2020 Uchwały 16.06.2020 7:58 Andrzej Krasoń
117 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 15-06-2020 Ogłoszenia 15.06.2020 16:11 Andrzej Krasoń
118 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.06.2020r. z dn. 15-06-2020 Ogłoszenia 15.06.2020 15:59 Andrzej Krasoń
119 Usunięto ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.06.2020r. z dn. 15-06-2020 Ogłoszenia 15.06.2020 15:58 Andrzej Krasoń
120 Zmieniono ogłoszenie: Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. z dn. 15-06-2020 Ogłoszenia 15.06.2020 15:52 Andrzej Krasoń
121 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.06.2020r. z dn. 15-06-2020 Ogłoszenia 15.06.2020 15:50 Andrzej Krasoń
122 Zmieniono ogłoszenie: Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. z dn. 15-06-2020 Ogłoszenia 15.06.2020 15:46 Andrzej Krasoń
123 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 04-06-2020 Uchwały 15.06.2020 14:51 Andrzej Krasoń
124 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 15.06.2020 8:13 Andrzej Krasoń
125 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 15.06.2020 7:58 Andrzej Krasoń
126 Zmieniono wiadomość: Akty Prawne. Wiadomości 15.06.2020 7:55 Andrzej Krasoń
127 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 12.06.2020 15:49 Andrzej Krasoń

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 203  

Początek strony