Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano przetarg :Dzierżawa nieruchomości Gminy Sandomierz - przetarg z dn. 28-09-2020 Przetargi 28.09.2020 14:38 Jacek Szkodziński
2 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 28-09-2020 Uchwały 28.09.2020 14:30 Jacek Szkodziński
3 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 28-09-2020 Uchwały 28.09.2020 14:29 Jacek Szkodziński
4 Usunięto uchwałę : Rok 2020 z dn. 28-09-2020 Uchwały 28.09.2020 14:28 Jacek Szkodziński
5 Dodano przetarg :Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 18.09.2020 r. z dn. 28-09-2020 Przetargi 28.09.2020 13:29 Jacek Szkodziński
6 Dodano uchwałę : Rok 2020 z dn. 28-09-2020 Uchwały 28.09.2020 12:14 Jacek Szkodziński
7 Dodano przetarg :„Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w żłobku przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Sandom z dn. 28-09-2020 Przetargi 28.09.2020 10:54 Kinga Młodożeniec
8 Dodano przetarg :Modernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowo-szatniowym MOSiR przy ul.Koseły 3a w San z dn. 28-09-2020 Przetargi 28.09.2020 10:49 Dorota Drozdowska
9 Dodano przetarg :„Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 1/1 w Sandomierzu, wraz z wykonaniem instalacji cent z dn. 28-09-2020 Przetargi 28.09.2020 10:43 Kinga Młodożeniec
10 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 września 2020 r. z dn. 25-09-2020 Ogłoszenia 25.09.2020 10:04 Jacek Szkodziński
11 Dodano protokół : VIII kadencja: 2018-2023 nr. XXIV Protokoły 25.09.2020 8:51 Andrzej Krasoń
12 Zmieniono wiadomość: PGKiM Sp. z o.o. Wiadomości 24.09.2020 14:46 Samoylk Michal
13 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 nr. 23 Protokoły 24.09.2020 12:46 Jacek Szkodziński
14 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia Rady Miasta Sandomierza z dn. 24-09-2020 Ogłoszenia 24.09.2020 11:57 Jacek Szkodziński
15 Dodano protokół : Rok 2020 nr. 04 Protokoły 24.09.2020 10:43 Jacek Szkodziński
16 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r. Wiadomości 24.09.2020 9:01 Jacek Szkodziński
17 Zmieniono wiadomość: Uchwała na rok 2020 Wiadomości 23.09.2020 14:30 Jacek Szkodziński
18 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 17-09-2020 Uchwały 23.09.2020 14:25 Jacek Szkodziński
19 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 08-09-2020 Uchwały 23.09.2020 14:24 Jacek Szkodziński
20 Dodano przetarg :Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 18.09.2020 r. z dn. 23-09-2020 Przetargi 23.09.2020 11:17 Jacek Szkodziński
21 Zmieniono wiadomość: Wydawanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Wiadomości 23.09.2020 10:30 Jacek Szkodziński
22 Zmieniono wiadomość: Wydawanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Wiadomości 23.09.2020 10:29 Jacek Szkodziński
23 Dodano protokół : Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta nr. 17/5/2020 Protokoły 23.09.2020 10:17 Jacek Szkodziński
24 Dodano protokół : Rok 2020 nr. 38 Protokoły 23.09.2020 9:47 Jacek Szkodziński
25 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 22-09-2020 Ogłoszenia 22.09.2020 14:53 Andrzej Krasoń
26 Dodano protokół : Rok 2020 nr. 37 Protokoły 22.09.2020 9:40 Jacek Szkodziński
27 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 17-09-2020 Uchwały 18.09.2020 11:59 Jacek Szkodziński
28 Zmieniono wiadomość: Uchwała na rok 2020 Wiadomości 18.09.2020 7:29 Jacek Szkodziński
29 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 15-09-2020 Uchwały 18.09.2020 7:25 Jacek Szkodziński
30 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 15-09-2020 Uchwały 18.09.2020 7:24 Jacek Szkodziński
31 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 15-09-2020 Uchwały 18.09.2020 7:22 Jacek Szkodziński
32 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 08-09-2020 Uchwały 18.09.2020 7:21 Jacek Szkodziński
33 Dodano protokół : Rok 2020 nr. 36 Protokoły 17.09.2020 12:34 Jacek Szkodziński
34 Usunięto protokół : Rok 2020 nr. 36 Protokoły 17.09.2020 12:33 Jacek Szkodziński
35 Dodano protokół : Rok 2020 nr. 36 Protokoły 17.09.2020 12:32 Jacek Szkodziński
36 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 września 2020 r. z dn. 17-09-2020 Ogłoszenia 17.09.2020 9:58 Jacek Szkodziński
37 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 września 2020 r. z dn. 17-09-2020 Ogłoszenia 17.09.2020 9:32 Jacek Szkodziński
38 Dodano przetarg :„Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 1/1 w Sandomierzu, wraz z wykonaniem instalacji cen z dn. 16-09-2020 Przetargi 16.09.2020 13:07 Kinga Młodożeniec
39 Dodano przetarg :Modernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowo-szatniowym MOSiR przy ul.Koseły 3a w San z dn. 16-09-2020 Przetargi 16.09.2020 12:35 Dorota Drozdowska
40 Zmieniono wiadomość: Dane teleadresowe Wiadomości 15.09.2020 13:22 Jacek Szkodziński
41 Zmieniono wiadomość: Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji Wiadomości 15.09.2020 13:18 Jacek Szkodziński
42 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza z dn. 15-09-2020 Ogłoszenia 15.09.2020 13:12 Jacek Szkodziński
43 Zmieniono wiadomość: Uchwała na rok 2020 Wiadomości 15.09.2020 10:50 Jacek Szkodziński
44 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 15-09-2020 Uchwały 15.09.2020 10:47 Jacek Szkodziński
45 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 31-08-2020 Uchwały 15.09.2020 10:41 Jacek Szkodziński
46 Dodano przetarg :Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miasta Sandomierza z dn. 15-09-2020 Przetargi 15.09.2020 10:19 Jacek Szkodziński
47 Dodano ogłoszenie: XXIV sesja Rady Miasta Sandomierza z dn. 15-09-2020 Ogłoszenia 15.09.2020 10:15 Jacek Szkodziński
48 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza z dn. 15-09-2020 Ogłoszenia 15.09.2020 8:44 Jacek Szkodziński
49 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza z dn. 15-09-2020 Ogłoszenia 15.09.2020 8:42 Jacek Szkodziński
50 Dodano przetarg :Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krępianki i Reformackiej z dn. 14-09-2020 Przetargi 14.09.2020 13:27 Samoylk Michal
51 Dodano przetarg :„Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w żłobku przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Sandom z dn. 14-09-2020 Przetargi 14.09.2020 12:51 Kinga Młodożeniec
52 Zmieniono wiadomość: Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji Wiadomości 14.09.2020 10:48 Jacek Szkodziński
53 Zmieniono wiadomość: Dane teleadresowe Wiadomości 14.09.2020 10:46 Jacek Szkodziński
54 Zmieniono wiadomość: Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji Wiadomości 14.09.2020 10:38 Jacek Szkodziński
55 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza z dn. 14-09-2020 Ogłoszenia 14.09.2020 10:07 Jacek Szkodziński
56 Dodano protokół : Rok 2020 nr. 35 Protokoły 14.09.2020 9:28 Jacek Szkodziński
57 Zmieniono wiadomość: Dane teleadresowe Wiadomości 11.09.2020 14:16 Jacek Szkodziński
58 Zmieniono wiadomość: Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji Wiadomości 11.09.2020 14:11 Jacek Szkodziński
59 Zmieniono wiadomość: Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji Wiadomości 11.09.2020 13:24 Jacek Szkodziński
60 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 nr. 22 Protokoły 11.09.2020 11:44 Jacek Szkodziński
61 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 nr. 21 Protokoły 11.09.2020 11:42 Jacek Szkodziński
62 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza z dn. 11-09-2020 Ogłoszenia 11.09.2020 8:59 Jacek Szkodziński
63 Dodano protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 21/4/2020 Protokoły 11.09.2020 7:57 Jacek Szkodziński
64 Dodano przetarg :Sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Zarzekowice w Sandomierzu z dn. 10-09-2020 Przetargi 10.09.2020 13:04 Jacek Szkodziński
65 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 09-09-2020 Uchwały 10.09.2020 12:08 Jacek Szkodziński
66 Zmieniono wiadomość: Skład Rady Miasta Wiadomości 10.09.2020 10:48 Jacek Szkodziński
67 Zmieniono wiadomość: Uchwała na rok 2020 Wiadomości 10.09.2020 8:32 Jacek Szkodziński
68 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 03-09-2020 Uchwały 10.09.2020 8:30 Jacek Szkodziński
69 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 09.09.2020 13:42 Jacek Szkodziński
70 Zmieniono wiadomość: Wydanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych Wiadomości 09.09.2020 13:26 Jacek Szkodziński
71 Zmieniono wiadomość: Wydanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych Wiadomości 09.09.2020 13:25 Jacek Szkodziński
72 Zmieniono wiadomość: Wydanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych Wiadomości 09.09.2020 13:23 Jacek Szkodziński
73 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 18/16/2019 Protokoły 09.09.2020 11:21 Jacek Szkodziński
74 Dodano protokół : Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu nr. 25/7/2020 Protokoły 09.09.2020 11:19 Jacek Szkodziński
75 Dodano protokół : Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu nr. 16/14/2019 Protokoły 09.09.2020 11:16 Jacek Szkodziński
76 Dodano wiadomość: Raporty roczne o stanie Gminy Sandomierz Wiadomości 09.09.2020 11:11 Jacek Szkodziński
77 Dodano pozycję menu: Raporty roczne o stanie Gminy Sandomierz Menu 09.09.2020 11:05 Jacek Szkodziński
78 Usunięto protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 16/14/2019 Protokoły 09.09.2020 8:35 Jacek Szkodziński
79 Usunięto protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 17/15/2019 Protokoły 09.09.2020 8:35 Jacek Szkodziński
80 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 16/14/2019 Protokoły 09.09.2020 8:30 Jacek Szkodziński
81 Zmieniono wiadomość: Wymeldowanie z pobytu stałego bądź czasowego Wiadomości 08.09.2020 12:49 Andrzej Krasoń
82 Zmieniono wiadomość: Zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy Wiadomości 08.09.2020 12:47 Andrzej Krasoń
83 Zmieniono wiadomość: Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej Wiadomości 08.09.2020 12:44 Andrzej Krasoń
84 Dodano protokół : Rok 2020 nr. 34 Protokoły 08.09.2020 12:42 Andrzej Krasoń
85 Zmieniono wiadomość: Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Wiadomości 08.09.2020 10:41 Andrzej Krasoń
86 Zmieniono wiadomość: Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Wiadomości 08.09.2020 10:35 Andrzej Krasoń
87 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 32 Protokoły 08.09.2020 9:30 Andrzej Krasoń
88 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 31 Protokoły 08.09.2020 9:30 Andrzej Krasoń
89 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 30 Protokoły 08.09.2020 9:30 Andrzej Krasoń
90 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 29 Protokoły 08.09.2020 9:29 Andrzej Krasoń
91 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 3232 Protokoły 08.09.2020 9:29 Andrzej Krasoń
92 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 3131 Protokoły 08.09.2020 9:29 Andrzej Krasoń
93 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 3030 Protokoły 08.09.2020 9:28 Andrzej Krasoń
94 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 21 Protokoły 08.09.2020 9:27 Andrzej Krasoń
95 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 19 Protokoły 08.09.2020 9:26 Andrzej Krasoń
96 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 18 Protokoły 08.09.2020 9:22 Andrzej Krasoń
97 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 17 Protokoły 08.09.2020 9:22 Andrzej Krasoń
98 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 2222 Protokoły 08.09.2020 9:21 Andrzej Krasoń
99 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 06 Protokoły 08.09.2020 9:16 Andrzej Krasoń
100 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 11 Protokoły 08.09.2020 9:15 Andrzej Krasoń
101 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 10 Protokoły 08.09.2020 9:15 Andrzej Krasoń
102 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 1111 Protokoły 08.09.2020 9:13 Andrzej Krasoń
103 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 1010 Protokoły 08.09.2020 9:13 Andrzej Krasoń
104 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 09 Protokoły 08.09.2020 9:13 Andrzej Krasoń
105 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 06 Protokoły 08.09.2020 9:12 Andrzej Krasoń
106 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 07 Protokoły 08.09.2020 9:11 Andrzej Krasoń
107 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 077 Protokoły 08.09.2020 9:11 Andrzej Krasoń
108 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 066 Protokoły 08.09.2020 9:11 Andrzej Krasoń
109 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 04 Protokoły 08.09.2020 9:08 Andrzej Krasoń
110 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 05 Protokoły 08.09.2020 9:08 Andrzej Krasoń
111 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 055 Protokoły 08.09.2020 9:08 Andrzej Krasoń
112 Zmieniono protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 16/14/2019 Protokoły 07.09.2020 16:12 Andrzej Krasoń
113 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 17/15/2019 Protokoły 07.09.2020 14:49 Andrzej Krasoń
114 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 16/14/2019 Protokoły 07.09.2020 14:48 Andrzej Krasoń
115 Dodano protokół : Rok 2020 nr. 33 Protokoły 07.09.2020 13:33 Andrzej Krasoń
116 Usunięto protokół : Rok 2020 nr. 33 Protokoły 07.09.2020 13:32 Andrzej Krasoń
117 Dodano protokół : Rok 2020 nr. 33 Protokoły 07.09.2020 13:31 Andrzej Krasoń
118 Dodano ogłoszenie: Informacja o posiedzeniu komisji stałej Rady Miasta Sandomierza z dn. 07-09-2020 Ogłoszenia 07.09.2020 9:14 Andrzej Krasoń
119 Dodano protokół : Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nr. 19/5/2020 Protokoły 04.09.2020 12:16 Jacek Szkodziński
120 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 01-09-2020 Uchwały 04.09.2020 11:43 Jacek Szkodziński
121 Dodano przetarg :„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II” z dn. 04-09-2020 Przetargi 04.09.2020 10:32 Kinga Młodożeniec
122 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 26/7/2020 Protokoły 04.09.2020 9:55 Jacek Szkodziński
123 Zmieniono wiadomość: Uchwała na rok 2020 Wiadomości 03.09.2020 13:33 Jacek Szkodziński
124 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 01-09-2020 Uchwały 03.09.2020 13:27 Jacek Szkodziński
125 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 28-08-2020 Uchwały 03.09.2020 13:25 Jacek Szkodziński
126 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 28-08-2020 Uchwały 03.09.2020 13:24 Jacek Szkodziński
127 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 28-08-2020 Uchwały 03.09.2020 13:23 Jacek Szkodziński

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 205  

Początek strony