Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 6 grudnia 2019 r. z dn. 06-12-2019 Ogłoszenia 06.12.2019 11:20 Andrzej Krasoń
2 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 03-12-2019 Uchwały 06.12.2019 8:45 Andrzej Krasoń
3 Dodano przetarg :Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Kompl z dn. 06-12-2019 Przetargi 06.12.2019 8:35 Magdalena Kaczorowska
4 Dodano przetarg :Usługa ubezpieczenia PGKiM z dn. 05-12-2019 Przetargi 05.12.2019 21:38 Samoylk Michal
5 Usunięto przetarg :Usługa ubezpieczenia PGKiM z dn. 05-12-2019 Przetargi 05.12.2019 21:37 Samoylk Michal
6 Dodano przetarg :Usługa ubezpieczenia PGKiM z dn. 05-12-2019 Przetargi 05.12.2019 21:35 Samoylk Michal
7 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 05.12.2019 9:56 Andrzej Krasoń
8 Usunięto uchwałę : Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 05.12.2019 9:55 Andrzej Krasoń
9 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 05.12.2019 9:54 Andrzej Krasoń
10 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 05.12.2019 9:54 Andrzej Krasoń
11 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 05.12.2019 9:54 Andrzej Krasoń
12 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 05.12.2019 9:54 Andrzej Krasoń
13 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 05.12.2019 9:53 Andrzej Krasoń
14 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 05.12.2019 9:53 Andrzej Krasoń
15 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 05.12.2019 9:53 Andrzej Krasoń
16 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 05.12.2019 9:53 Andrzej Krasoń
17 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 05.12.2019 9:53 Andrzej Krasoń
18 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 05.12.2019 9:53 Andrzej Krasoń
19 Dodano uchwałę : Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 05.12.2019 9:53 Andrzej Krasoń
20 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 05.12.2019 9:53 Andrzej Krasoń
21 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 05.12.2019 9:53 Andrzej Krasoń
22 Zmieniono uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 05.12.2019 9:49 Andrzej Krasoń
23 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 02-12-2019 Uchwały 05.12.2019 7:54 Andrzej Krasoń
24 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 05.12.2019 7:52 Andrzej Krasoń
25 Dodano ogłoszenie: Informacja Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie z dn. 04-12-2019 Ogłoszenia 04.12.2019 9:46 Andrzej Krasoń
26 Dodano ogłoszenie: Rozeznanie rynku 1/8.1.1/2019 z dn. 03-12-2019 Ogłoszenia 03.12.2019 15:12 Andrzej Krasoń
27 Dodano przetarg :Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu, Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu. z dn. 03-12-2019 Przetargi 03.12.2019 14:27 Joanna Pawelczyk
28 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 21-11-2019 Uchwały 03.12.2019 12:27 Andrzej Krasoń
29 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-11-2019 Uchwały 03.12.2019 12:26 Andrzej Krasoń
30 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dn. 03-12-2019 Ogłoszenia 03.12.2019 8:21 Andrzej Krasoń
31 Dodano ogłoszenie: Rozeznanie rynku 2/8.1.1/2019 z dn. 02-12-2019 Ogłoszenia 02.12.2019 16:52 Andrzej Krasoń
32 Dodano ogłoszenie: Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta z dn. 02-12-2019 Ogłoszenia 02.12.2019 15:55 Oskar Żak
33 Dodano przetarg :,,Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu ( z dn. 02-12-2019 Przetargi 02.12.2019 10:52 Dorota Drozdowska
34 Dodano protokół : VIII kadencja: 2018-2023 nr. XV Protokoły 02.12.2019 10:46 Andrzej Krasoń
35 Dodano ogłoszenie: Lista osób przyjętych do udziału w projekcie z dn. 02-12-2019 Ogłoszenia 02.12.2019 10:23 Andrzej Krasoń
36 Usunięto ogłoszenie: Lista osób przyjętych do udziału w projekcie z dn. 02-12-2019 Ogłoszenia 02.12.2019 10:20 Andrzej Krasoń
37 Dodano ogłoszenie: Lista osób przyjętych do udziału w projekcie z dn. 02-12-2019 Ogłoszenia 02.12.2019 10:20 Andrzej Krasoń
38 Usunięto ogłoszenie: Lista osób przyjętych do udziału w projekcie z dn. 02-12-2019 Ogłoszenia 02.12.2019 10:19 Andrzej Krasoń
39 Dodano ogłoszenie: Lista osób przyjętych do udziału w projekcie z dn. 02-12-2019 Ogłoszenia 02.12.2019 10:18 Andrzej Krasoń
40 Dodano przetarg :Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 29-11-2019 Przetargi 29.11.2019 14:36 Oskar Żak
41 Dodano przetarg :Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu(...) z dn. 29-11-2019 Przetargi 29.11.2019 13:55 Joanna Pawelczyk
42 Dodano przetarg :Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o wyniku przetargu z dn. 29-11-2019 Przetargi 29.11.2019 10:52 Andrzej Krasoń
43 Dodano przetarg :Sprzedaż nieruchomości przy ulicy Jaśminowej z dn. 29-11-2019 Przetargi 29.11.2019 10:50 Andrzej Krasoń
44 Usunięto przetarg :Sprzedaż nieruchomości przy ulicy Jaśminowej z dn. 29-11-2019 Przetargi 29.11.2019 10:40 Andrzej Krasoń
45 Dodano przetarg :Sprzedaż nieruchomości przy ulicy Jaśminowej z dn. 29-11-2019 Przetargi 29.11.2019 10:39 Andrzej Krasoń
46 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-11-2019 Uchwały 29.11.2019 10:26 Andrzej Krasoń
47 Dodano protokół : Skargi, wnioski, petycje nr. 1 Protokoły 28.11.2019 15:45 Oskar Żak
48 Zmieniono nazwę pozycji menu: 's' Menu 28.11.2019 15:44 Oskar Żak
49 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Skargi, wnioski, petycje' Menu 28.11.2019 15:44 Oskar Żak
50 Usunięto protokół : Skargi, wnioski, petycje nr. 1 Protokoły 28.11.2019 15:42 Oskar Żak
51 Dodano protokół : Skargi, wnioski, petycje nr. 1 Protokoły 28.11.2019 15:39 Oskar Żak
52 Dodano pozycję menu: Skargi, wnioski, petycje Menu 28.11.2019 13:52 Oskar Żak
53 Dodano pozycję menu: Skargi, wnioski, petycje Menu 28.11.2019 13:30 Oskar Żak
54 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: SKARGI WNIOSKI PETYCJE Menu 28.11.2019 13:25 Oskar Żak
55 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dn. 28-11-2019 Ogłoszenia 28.11.2019 13:23 Andrzej Krasoń
56 Usunięto ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dn. 28-11-2019 Ogłoszenia 28.11.2019 13:21 Andrzej Krasoń
57 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dn. 28-11-2019 Ogłoszenia 28.11.2019 13:21 Andrzej Krasoń
58 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 28-11-2019 Uchwały 28.11.2019 13:19 Andrzej Krasoń
59 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dn. 28-11-2019 Ogłoszenia 28.11.2019 13:16 Andrzej Krasoń
60 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-11-2019 Uchwały 26.11.2019 14:50 Andrzej Krasoń
61 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 18-11-2019 Uchwały 26.11.2019 14:06 Andrzej Krasoń
62 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 18-11-2019 Uchwały 26.11.2019 14:06 Andrzej Krasoń
63 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 18-11-2019 Uchwały 26.11.2019 14:05 Andrzej Krasoń
64 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 18-11-2019 Uchwały 26.11.2019 14:04 Andrzej Krasoń
65 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 18-11-2019 Uchwały 26.11.2019 14:04 Andrzej Krasoń
66 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 18-11-2019 Uchwały 26.11.2019 14:02 Andrzej Krasoń
67 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 18-11-2019 Uchwały 26.11.2019 14:01 Andrzej Krasoń
68 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 18-11-2019 Uchwały 26.11.2019 14:00 Andrzej Krasoń
69 Dodano przetarg :Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu, Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu. z dn. 26-11-2019 Przetargi 26.11.2019 13:01 Magdalena Kaczorowska
70 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 listopada 2019 r. z dn. 26-11-2019 Ogłoszenia 26.11.2019 12:38 Andrzej Krasoń
71 Zmieniono protokół : Rok 2019 nr. 79 Protokoły 25.11.2019 16:48 Oskar Żak
72 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 78 Protokoły 25.11.2019 16:35 Oskar Żak
73 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 78 Protokoły 25.11.2019 16:28 Oskar Żak
74 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 77 Protokoły 25.11.2019 16:23 Oskar Żak
75 Dodano ogłoszenie: Informacja o psiedzeniu komisji Rady Miasta Sandomierza z dn. 25-11-2019 Ogłoszenia 25.11.2019 15:02 Andrzej Krasoń
76 Zmieniono przetarg :Dzierżawa nieruchomości pod uprawy rolne. z dn. 25-11-2019 Przetargi 25.11.2019 11:09 Andrzej Krasoń
77 Dodano przetarg :Dzierżawa nieruchomości pod uprawy rolne. z dn. 25-11-2019 Przetargi 25.11.2019 11:08 Andrzej Krasoń
78 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 20-11-2019 Uchwały 22.11.2019 13:23 Andrzej Krasoń
79 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dn. 22-11-2019 Ogłoszenia 22.11.2019 7:53 Andrzej Krasoń
80 Dodano ogłoszenie: XV Sesja Rady Miasta Sandomierza z dn. 22-11-2019 Ogłoszenia 22.11.2019 7:42 Andrzej Krasoń
81 Dodano przetarg :Projekty uchwał na XV sesję Rady Miasta Sandomierza z dn. 21-11-2019 Przetargi 21.11.2019 15:41 Andrzej Krasoń
82 Dodano ogłoszenie: Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 21-11-2019 Ogłoszenia 21.11.2019 15:31 Andrzej Krasoń
83 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 21-11-2019 Uchwały 21.11.2019 15:16 Andrzej Krasoń
84 Dodano przetarg :Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu (...) z dn. 21-11-2019 Przetargi 21.11.2019 13:19 Magdalena Kaczorowska
85 Dodano przetarg :Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej z dn. 21-11-2019 Przetargi 21.11.2019 11:10 Samoylk Michal
86 Zmieniono ogłoszenie: Modyfikacja wniosku z dn. 21-11-2019 Ogłoszenia 21.11.2019 8:10 Oskar Żak
87 Dodano ogłoszenie: Informacja o modyfikacji wniosku z dn. 20-11-2019 Ogłoszenia 20.11.2019 16:08 Oskar Żak
88 Dodano ogłoszenie: INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dn. 20-11-2019 Ogłoszenia 20.11.2019 15:28 Oskar Żak
89 Zmieniono wiadomość: Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji Wiadomości 20.11.2019 10:05 Oskar Żak
90 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 14-11-2019 Uchwały 19.11.2019 15:29 Andrzej Krasoń
91 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 14-11-2019 Uchwały 19.11.2019 15:29 Andrzej Krasoń
92 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 76 Protokoły 19.11.2019 15:24 Oskar Żak
93 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 75 Protokoły 19.11.2019 15:15 Oskar Żak
94 Zmieniono przetarg :Dzierżawa nieruchomości przy ul. Czachowsiego w Sandomierzu z dn. 19-11-2019 Przetargi 19.11.2019 12:57 Andrzej Krasoń
95 Dodano przetarg :Dzierżawa nieruchomości przy ul. Czachowsiego w Sandomierzu z dn. 19-11-2019 Przetargi 19.11.2019 12:56 Andrzej Krasoń
96 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 18-11-2019 Uchwały 19.11.2019 11:41 Andrzej Krasoń
97 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 18-11-2019 Uchwały 19.11.2019 10:28 Andrzej Krasoń
98 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 74 Protokoły 18.11.2019 13:13 Andrzej Krasoń
99 Usunięto protokół : Rok 2019 nr. 73 Protokoły 18.11.2019 13:12 Andrzej Krasoń
100 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 73 Protokoły 18.11.2019 13:11 Andrzej Krasoń
101 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 73 Protokoły 18.11.2019 12:49 Andrzej Krasoń
102 Dodano ogłoszenie: Informacja o psiedzeniu komisji Rady Miasta Sandomierza z dn. 18-11-2019 Ogłoszenia 18.11.2019 12:47 Oskar Żak
103 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 72 Protokoły 18.11.2019 12:46 Andrzej Krasoń
104 Zmieniono protokół : Rok 2019 nr. 72 Protokoły 18.11.2019 12:46 Andrzej Krasoń
105 Dodano ogłoszenie: Informacja o posiedzeniu komisji Rady Miasta Sandomierza z dn. 18-11-2019 Ogłoszenia 18.11.2019 11:29 Oskar Żak
106 Dodano przetarg :Usługa ubezpieczenia PGKiM z dn. 15-11-2019 Przetargi 15.11.2019 19:02 Samoylk Michal
107 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 12-11-2019 Uchwały 15.11.2019 14:19 Oskar Żak
108 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 12-11-2019 Uchwały 15.11.2019 14:17 Andrzej Krasoń
109 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 08-11-2019 Uchwały 15.11.2019 14:16 Oskar Żak
110 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 14-11-2019 Uchwały 15.11.2019 14:08 Andrzej Krasoń
111 Zmieniono uchwałę :Rok 2019 z dn. 14-11-2019 Uchwały 15.11.2019 14:08 Andrzej Krasoń
112 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 08-11-2019 Uchwały 15.11.2019 14:06 Andrzej Krasoń
113 Dodano ogłoszenie: „Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy (...) z dn. 15-11-2019 Ogłoszenia 15.11.2019 13:04 Dorota Drozdowska
114 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dn. 14-11-2019 Ogłoszenia 14.11.2019 19:11 Oskar Żak
115 Dodano przetarg :Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej z dn. 14-11-2019 Przetargi 14.11.2019 14:03 Samoylk Michal
116 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 13-11-2019 Uchwały 13.11.2019 13:48 Jacek Szkodziński
117 Dodano przetarg :Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - z dn. 13-11-2019 Przetargi 13.11.2019 12:16 Jacek Szkodziński
118 Dodano protokół : Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nr. 11/10/2019 Protokoły 13.11.2019 8:40 Jacek Szkodziński
119 Dodano protokół : Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nr. 10/9/2019 Protokoły 13.11.2019 8:38 Jacek Szkodziński
120 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 12-11-2019 Uchwały 13.11.2019 7:15 Jacek Szkodziński
121 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 04-11-2019 Uchwały 12.11.2019 14:53 Jacek Szkodziński
122 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 31-10-2019 Uchwały 12.11.2019 14:52 Jacek Szkodziński
123 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 31-10-2019 Uchwały 12.11.2019 14:51 Jacek Szkodziński
124 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 31-10-2019 Uchwały 12.11.2019 14:49 Jacek Szkodziński
125 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 71 Protokoły 12.11.2019 14:42 Jacek Szkodziński
126 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za III kwartał 2019 Wiadomości 12.11.2019 14:30 Jacek Szkodziński
127 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 12.11.2019 10:35 Jacek Szkodziński

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 194  

Początek strony