Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono wiadomość: Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury Wiadomości 27.03.2020 14:29 Jacek Szkodziński
2 Dodano wiadomość: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 Wiadomości 27.03.2020 14:19 Jacek Szkodziński
3 Zmieniono wiadomość: Sprawozdanie za rok 2019 Wiadomości 27.03.2020 14:15 Jacek Szkodziński
4 Zmieniono wiadomość: Sprawozdanie za rok 2019 Wiadomości 27.03.2020 14:13 Jacek Szkodziński
5 Dodano wiadomość: Sprawozdanie za rok 2019 Wiadomości 27.03.2020 14:12 Jacek Szkodziński
6 Dodano pozycję menu: Sprawozdanie za rok 2019 Menu 27.03.2020 14:10 Jacek Szkodziński
7 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za IV kwartał 2019 Wiadomości 27.03.2020 14:06 Jacek Szkodziński
8 Dodano przetarg :PGKiM Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z dn. 27-03-2020 Przetargi 27.03.2020 12:47 Samoylk Michal
9 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 26-02-2020 Uchwały 27.03.2020 9:49 Jacek Szkodziński
10 Dodano protokół : Rok 2020 nr. 12 Protokoły 26.03.2020 14:24 Jacek Szkodziński
11 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 nr. 14 Protokoły 26.03.2020 12:36 Jacek Szkodziński
12 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 nr. 13 Protokoły 26.03.2020 12:34 Jacek Szkodziński
13 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 12-03-2020 Uchwały 25.03.2020 9:59 Jacek Szkodziński
14 Zmieniono przetarg :Odwołanie przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Błonie w Sandomierzu z dn. 24-03-2020 Przetargi 24.03.2020 13:40 Jacek Szkodziński
15 Zmieniono przetarg :Odwołanie przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski w Sandomierzu z dn. 24-03-2020 Przetargi 24.03.2020 13:40 Jacek Szkodziński
16 Zmieniono przetarg :Odwołanie przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski w Sandomierzu z dn. 24-03-2020 Przetargi 24.03.2020 13:40 Jacek Szkodziński
17 Dodano przetarg :„Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu przy ul. L. z dn. 24-03-2020 Przetargi 24.03.2020 13:39 Magdalena Kaczorowska
18 Zmieniono przetarg :Odwołanie przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Błonie w Sandomierzu z dn. 24-03-2020 Przetargi 24.03.2020 13:31 Jacek Szkodziński
19 Zmieniono przetarg :Odwołanie przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski w Sandomierzu z dn. 24-03-2020 Przetargi 24.03.2020 13:30 Jacek Szkodziński
20 Zmieniono przetarg :Odwołanie przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski w Sandomierzu z dn. 24-03-2020 Przetargi 24.03.2020 13:30 Jacek Szkodziński
21 Dodano przetarg :Odwołanie przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Błonie w Sandomierzu z dn. 24-03-2020 Przetargi 24.03.2020 13:29 Jacek Szkodziński
22 Dodano ogłoszenie: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi, (...) z dn. 24-03-2020 Ogłoszenia 24.03.2020 12:43 Joanna Pawelczyk
23 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 11-03-2020 Uchwały 23.03.2020 12:30 Jacek Szkodziński
24 Zmieniono przetarg :PGKiM Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z dn. 23-03-2020 Przetargi 23.03.2020 12:25 Samoylk Michal
25 Zmieniono przetarg :PGKiM Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z dn. 23-03-2020 Przetargi 23.03.2020 12:24 Samoylk Michal
26 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23 marca 2020 r. z dn. 23-03-2020 Ogłoszenia 23.03.2020 11:03 Jacek Szkodziński
27 Zmieniono wiadomość: Plany, programy i strategie Wiadomości 23.03.2020 10:55 Jacek Szkodziński
28 Zmieniono wiadomość: Plany, programy i strategie Wiadomości 23.03.2020 10:54 Jacek Szkodziński
29 Zmieniono wiadomość: 2020 Wiadomości 23.03.2020 10:52 Jacek Szkodziński
30 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 10:48 Jacek Szkodziński
31 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 10:46 Jacek Szkodziński
32 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 10:43 Jacek Szkodziński
33 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 10:41 Jacek Szkodziński
34 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 10:39 Jacek Szkodziński
35 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 10:37 Jacek Szkodziński
36 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 10:33 Jacek Szkodziński
37 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 10:31 Jacek Szkodziński
38 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 10:28 Jacek Szkodziński
39 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 10:25 Jacek Szkodziński
40 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 10:22 Jacek Szkodziński
41 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 10:00 Jacek Szkodziński
42 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 9:58 Jacek Szkodziński
43 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 9:54 Jacek Szkodziński
44 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 9:52 Jacek Szkodziński
45 Zmieniono wiadomość: Uchwała na rok 2020 Wiadomości 23.03.2020 9:50 Jacek Szkodziński
46 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 9:45 Jacek Szkodziński
47 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 9:43 Jacek Szkodziński
48 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 23.03.2020 9:39 Jacek Szkodziński
49 Dodano przetarg :Odwołanie przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski w Sandomierzu z dn. 23-03-2020 Przetargi 23.03.2020 9:18 Jacek Szkodziński
50 Dodano przetarg :Odwołanie przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski w Sandomierzu z dn. 23-03-2020 Przetargi 23.03.2020 9:16 Jacek Szkodziński
51 Dodano przetarg :Odwołanie przetargów – Piaski z dn. 20-03-2020 Przetargi 20.03.2020 14:30 Andrzej Krasoń
52 Usunięto ogłoszenie: Awaryjne numery do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu z dn. 20-03-2020 Ogłoszenia 20.03.2020 9:17 Andrzej Krasoń
53 Dodano ogłoszenie: Awaryjne numery do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu z dn. 19-03-2020 Ogłoszenia 19.03.2020 14:30 Jacek Szkodziński
54 Dodano protokół : VIII kadencja: 2018-2023 nr. XIX Protokoły 19.03.2020 14:26 Andrzej Krasoń
55 Zmieniono protokół : VIII kadencja: 2018-2023 nr. XIX Protokoły 19.03.2020 14:25 Andrzej Krasoń
56 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 15/1/2020 Protokoły 19.03.2020 13:11 Jacek Szkodziński
57 Dodano protokół : Komisja Praworządności nr. 13/1/2020 Protokoły 19.03.2020 13:09 Jacek Szkodziński
58 Dodano protokół : Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu nr. 19/1/2020 Protokoły 19.03.2020 13:04 Jacek Szkodziński
59 Zmieniono protokół : Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu nr. 14/12/2019 Protokoły 19.03.2020 12:59 Jacek Szkodziński
60 Dodano protokół : Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta nr. 14/2/2020 Protokoły 19.03.2020 12:57 Jacek Szkodziński
61 Dodano protokół : Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta nr. 13/1/2020 Protokoły 19.03.2020 12:55 Jacek Szkodziński
62 Zmieniono wiadomość: Komisje Rady Miasta Wiadomości 19.03.2020 12:23 Jacek Szkodziński
63 Dodano przetarg :Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w granicach administracyj z dn. 19-03-2020 Przetargi 19.03.2020 10:58 Joanna Pawelczyk
64 Zmieniono przetarg :Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w granicach administracyj z dn. 19-03-2020 Przetargi 19.03.2020 10:32 Joanna Pawelczyk
65 Zmieniono przetarg :Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w granicach administracyj z dn. 19-03-2020 Przetargi 19.03.2020 9:37 Joanna Pawelczyk
66 Zmieniono wiadomość: Powitanie Wiadomości 19.03.2020 9:23 Jacek Szkodziński
67 Zmieniono wiadomość: Powitanie Wiadomości 19.03.2020 9:22 Jacek Szkodziński
68 Dodano przetarg :Renowacja metodą bezwykopową odcinków kanalizacji sanitarnej w Sandomierzu. z dn. 19-03-2020 Przetargi 19.03.2020 8:49 Samoylk Michal
69 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 19.03.2020 8:49 Jacek Szkodziński
70 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 18-03-2020 Uchwały 19.03.2020 8:46 Jacek Szkodziński
71 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17.03.2020 r. z dn. 18-03-2020 Ogłoszenia 18.03.2020 13:18 Jacek Szkodziński
72 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 r. z dn. 18-03-2020 Ogłoszenia 18.03.2020 8:23 Jacek Szkodziński
73 Dodano ogłoszenie: Informacja PGW Wody Polskie z dnia 10 marca 2020 r. z dn. 17-03-2020 Ogłoszenia 17.03.2020 12:37 Jacek Szkodziński
74 Dodano ogłoszenie: Budżet obywatelski - konsultacje społeczne z mieszkańcami Sandomierza z dn. 17-03-2020 Ogłoszenia 17.03.2020 11:02 Jacek Szkodziński
75 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 16-03-2020 Uchwały 17.03.2020 10:47 Jacek Szkodziński
76 Dodano ogłoszenie: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dn. 17-03-2020 Ogłoszenia 17.03.2020 9:28 Jacek Szkodziński
77 Zmieniono wiadomość: Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego Wiadomości 16.03.2020 14:41 Jacek Szkodziński
78 Dodano wiadomość: Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego Wiadomości 16.03.2020 14:39 Jacek Szkodziński
79 Dodano przetarg :PGKiM Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z dn. 16-03-2020 Przetargi 16.03.2020 14:32 Oskar Żak
80 Dodano pozycję menu: Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego Menu 16.03.2020 14:28 Jacek Szkodziński
81 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 12-03-2020 Uchwały 16.03.2020 10:47 Jacek Szkodziński
82 Usunięto ogłoszenie: KORONAWIRUS - informacja w sprawie sposobu załatwiania spraw z dn. 13-03-2020 Ogłoszenia 16.03.2020 9:57 Jacek Szkodziński
83 Dodano ogłoszenie: KORONAWIRUS - ZAMKNIĘCIE URZĘDU DO ODWOŁANIA OD 16 MARCA 2020 R. z dn. 16-03-2020 Ogłoszenia 16.03.2020 9:55 Jacek Szkodziński
84 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 11-03-2020 Uchwały 13.03.2020 14:22 Jacek Szkodziński
85 Dodano ogłoszenie: KORONAWIRUS - informacja w sprawie sposobu załatwiania spraw z dn. 13-03-2020 Ogłoszenia 13.03.2020 13:25 Jacek Szkodziński
86 Dodano ogłoszenie: KORONAWIRUS - Komunikat Burmistrza Miasta Sandomierza dla Mieszkańców Sandomierza z dn. 13-03-2020 Ogłoszenia 13.03.2020 13:19 Jacek Szkodziński
87 Dodano ogłoszenie: KORONAWIRUS - Komunikat Administratora giełdy w Sandomierzu z dn. 13-03-2020 Ogłoszenia 13.03.2020 13:14 Jacek Szkodziński
88 Dodano ogłoszenie: KORONAWIRUS - Apel Burmistrza Miasta Sandomierza do Mieszkańców Sandomierza z dn. 13-03-2020 Ogłoszenia 13.03.2020 13:09 Jacek Szkodziński
89 Dodano ogłoszenie: Informacja o zamknięciu punktu kasowego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu z dn. 13-03-2020 Ogłoszenia 13.03.2020 13:00 Jacek Szkodziński
90 Zmieniono ogłoszenie: Zawiadomienie o odwołaniu posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 13-03-2020 Ogłoszenia 13.03.2020 11:56 Jacek Szkodziński
91 Zmieniono ogłoszenie: Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 13-03-2020 Ogłoszenia 13.03.2020 11:55 Jacek Szkodziński
92 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o odwołaniu posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 13-03-2020 Ogłoszenia 13.03.2020 11:54 Jacek Szkodziński
93 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dn. 13-03-2020 Ogłoszenia 13.03.2020 11:49 Jacek Szkodziński
94 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dn. 13-03-2020 Ogłoszenia 13.03.2020 11:45 Jacek Szkodziński
95 Dodano protokół : Rok 2020 nr. 11 Protokoły 13.03.2020 7:39 Jacek Szkodziński
96 Usunięto protokół : Rok 2020 nr. 11 Protokoły 13.03.2020 7:37 Jacek Szkodziński
97 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 11 Protokoły 13.03.2020 7:37 Jacek Szkodziński
98 Dodano protokół : Rok 2020 nr. 11 Protokoły 13.03.2020 7:36 Jacek Szkodziński
99 Dodano przetarg :„Wykonanie remontów cząstkowych w technologii przełożenia zapadniętej nawierzchni wraz z wykonaniem z dn. 12-03-2020 Przetargi 12.03.2020 14:46 Joanna Pawelczyk
100 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 09.03.2020 r. z dn. 12-03-2020 Ogłoszenia 12.03.2020 14:28 Jacek Szkodziński
101 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 09.03.2020 r. z dn. 12-03-2020 Ogłoszenia 12.03.2020 14:26 Jacek Szkodziński
102 Dodano protokół : Komisja Rewizyjna nr. 9/4/2020 Protokoły 12.03.2020 12:00 Jacek Szkodziński
103 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 12-02-2020 Uchwały 12.03.2020 10:10 Jacek Szkodziński
104 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 09 Protokoły 12.03.2020 7:29 Jacek Szkodziński
105 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 08 Protokoły 12.03.2020 7:28 Jacek Szkodziński
106 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 07 Protokoły 12.03.2020 7:28 Jacek Szkodziński
107 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 06 Protokoły 12.03.2020 7:28 Jacek Szkodziński
108 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 05 Protokoły 12.03.2020 7:28 Jacek Szkodziński
109 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 04 Protokoły 12.03.2020 7:28 Jacek Szkodziński
110 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 03 Protokoły 12.03.2020 7:28 Jacek Szkodziński
111 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 02 Protokoły 12.03.2020 7:28 Jacek Szkodziński
112 Zmieniono protokół : Rok 2020 nr. 01 Protokoły 12.03.2020 7:28 Jacek Szkodziński
113 Dodano protokół : Rok 2020 nr. 10 Protokoły 12.03.2020 7:26 Jacek Szkodziński
114 Dodano protokół : VIII kadencja: 2018-2023 nr. XVIII Protokoły 11.03.2020 15:20 Andrzej Krasoń
115 Usunięto protokół : VIII kadencja: 2018-2023 nr. XVII Protokoły 11.03.2020 15:19 Andrzej Krasoń
116 Dodano przetarg :Informacja o wyniku I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości z dn. 11-03-2020 Przetargi 11.03.2020 14:30 Jacek Szkodziński
117 Zmieniono przetarg :Informacja o wyniku I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości z dn. 11-03-2020 Przetargi 11.03.2020 14:29 Jacek Szkodziński
118 Dodano przetarg :Informacja o wyniku I przetargów ustnych nioeograniczonych na sprzedaż nieruchomości z dn. 11-03-2020 Przetargi 11.03.2020 14:28 Jacek Szkodziński
119 Dodano ogłoszenie: ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHÓW ZABYTKOWYCH KAMIENIC NA STARYM RYNKU (...) z dn. 11-03-2020 Ogłoszenia 11.03.2020 8:41 Magdalena Kaczorowska
120 Dodano ogłoszenie: Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 11-03-2020 Ogłoszenia 11.03.2020 8:02 Jacek Szkodziński
121 Usunięto ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza z dn. 11-03-2020 Ogłoszenia 11.03.2020 7:56 Jacek Szkodziński
122 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza z dn. 11-03-2020 Ogłoszenia 11.03.2020 7:39 Jacek Szkodziński
123 Dodano przetarg :Renowacja metodą bezwykopową odcinków kanalizacji sanitarnej w Sandomierzu. z dn. 10-03-2020 Przetargi 10.03.2020 15:02 Samoylk Michal
124 Dodano przetarg :Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dn. 10-03-2020 Przetargi 10.03.2020 13:53 Jacek Szkodziński
125 Dodano przetarg :Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dn. 10-03-2020 Przetargi 10.03.2020 13:51 Jacek Szkodziński
126 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dn. 10-03-2020 Przetargi 10.03.2020 13:49 Jacek Szkodziński
127 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 09-03-2020 Uchwały 10.03.2020 13:45 Jacek Szkodziński

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 199  

Początek strony